Press "Enter" to skip to content

Tag: Apple

สมูตที้น้ำอโลเวร่าผสมแอปเปิ้ลเขียว กล้วยหอม ผักสลัดและมัลเบอร์รี่

สมูตที้น้ำอโลเวร่าผสมแอปเปิ้ลเขียว กล้วยหอม ผักสลัด และมัลเบอร์รี่

ประโยชน์

  • แอปเปิ้ลเขียว ช่วยควบคุมน้ำหนัก
  • กล้วยหอม ช่วยในการทำงานของระบบประสาท
  • มัลเบอร์รี่ ช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์และป้องกันโรคอัลไซเมอร์
  • ส่วนผักเป็นแหล่งรวมของสารอาหารต่างๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย